Startseite
НА РУССКОМ
Проезд общественным транспортом до канцелярии
ČEŠTINA

Kontakt
Impressum, Datenschutzerklärung

?????? ???????????

ČEŠTINA
WhatsApp: +49178 4012458

Advokátní kancelář Evgenij Mansurov je připravena nabídnout a zajistit své odborné služby klientům v celé řadě oblastí práva a poskytnout komplexní právní poradenství v níže specifikovaných oborech práva Spolkové republiky Německo:

  • Obchodní právo - Obvyklou činností advokátní kanceláře na tomto poli je vypracovávání všech typů obchodních smluv, jejich zajištění a veškeré související poradenství. 
  • Právo obchodních korporací - Vedle standardního právního poradenství v oblasti korporátního práva, především zakládání obchodních společností,  poskytujeme tyto služby i pro cizí státní příslušníky a jejich společnosti.
  • Právo duševního vlastnictví (zejména ochranné známky a průmyslové vzory) - Naše advokátní kancelář se v tomto právním odvětví zaměřuje na ochranné známky národní i mezinárodní a je připravena poskytnout vysoce odborné právní poradenství. S tímto souvisí i právní ochrana před nekalosoutěžním jednáním.
  • Insolvenční právo a řízení - Jsme schopni zastupovat klienty při insolvenčním řízení a přihlašovat pohledávky v Spolkové republice Německo.
  • Občanské právo - Advokátní kancelář poskytuje právní služby při zpracování a posuzování občanskoprávních vztahů v jazyce českém, německém, ruském a anglickém.
  • Právo nemovitostí - Veškeré možné typy smluv (kupní, zástavní, nájemní o dílo) pro širokou klientelu počínaje zahraničními bankovními domy a konče jednotlivými občany. V této oblasti mimo jiné spolupracujeme s vysoce specializovanými odborníky na tuto oblast, developery, realitními kancelářemi, daňovými poradci, znalci pro oceňování atd.
  • Rodinné právo - V rodinném právu se zaměřujeme především na sňatky a rozvody cizinců, svěření nezletilých do péče, předmanželské smlouvy pro cizí státní příslušníky, aspekty rozvodů v majetkové sféře dle různých právních řádů, celkově tedy zejména řešení této problematiky u manželů různých státních příslušností.
  • Pracovní právo - Nabízíme pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru. V pracovněprávních vztazích poradíme klientům dle platných německých právních předpisů a zastoupíme je při soudním jednání.
  • Správní právo (stavební právo) - V oblasti správního práva poskytuje kancelář právní služby zejména v katastrálním, stavebním či čistě v obecném správním řízení dle správního řádu.
  • Soudní spory, rozhodčí, arbitrážní a jiná řízení - Jednou z dalších činností advokátní kanceláře je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních na území Spolkové republiky Německo.                    


Kontakt:

Адвокат Евгений Мансуров

Rechtsanwalt Evgenij Mansurov

Advokát Evgenij Mansurov


Büro Sauerlach:

Münchener Str. 1
D-82054 Sauerlach
Tel. +49 (8104)  62890-0
Fax. +49 (8104) 62890-20

Büro Münchner Freiheit:
Leopoldstr. 81
D-80802 München
Tel. +49 (89) 4522859-0
Fax. +49 (89) 4522859-20

E-Mail: mansurov@borgertborries.de

Mobil /  WhatsApp : +49178 4012458